DAY

DATE

ACTIVITIES

 

วันอังคาร

31 พ.ค.59

กิจกรรมงดสูบบุรี่โลก

วันพฤหัสบดี

2 มิ.ย. 59

กิจกรรมพิธีถวายปีการศึกษา 2559

วันศุกร์

3 มิ.ย. 59

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อม

วันพฤหัสบดี

9 มิ.ย. 59

กิจกรรมวันไหว้ครู

วันอังคาร

21 มิ.ย. 59

พิธีเปิดกองลุกเสือ – เนตรนารี Gr.1 - Gr.10

วันศุกร์

24 มิ.ย. 59

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

วันศุกร์

24 มิ.ย. 59

กิจกรรมวันสุนทรภู่

วันจันทร์-วันจันทร์

20 มิ.ย. 4 ก.ค. 59

กิจกรรมแข่งขันวิชาการภายใน ประถม มัธยม

วันพฤหัสบดี

30 มิ.ย. 59

โครงการแข่งขันศิลปะ อนุบาล ประถมและมัธยม

วันจันทร์-วันจันทร์

4 – 11 ก.ค. 59

English Contest Foreign teacher

วันจันทร์

18 ก.ค. 59

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา

วันศุกร์

22 ก.ค. 59

กิจกรรมวันภาษาไทย

วันจันทร์-วันอังคาร

25 – 26 ก.ค. 59

 

Foreign teacher Midterm 1 / 2559

Kg.3 – Gr.10

วันพฤหัสบดี-วันศุกร์

28 -29 ก.ค. 59

Thai teacher Midterm 1 / 2559

Kg.3 – Gr.10

วันจันทร์-วันศุกร์

1 – 5 ส.ค. 59

สัปดาห์ห้องสมุด

วันอังคาร

2 ส.ค. 59

Speed Contest

วันพุธ

11 ส.ค. 59

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

วันจันทร์-วันศุกร์

15 – 19 ส.ค. 59

สัปดาห์วิทยาศาสตร์

วันจันทร์-วันศุกร์

22 – 26 ส.ค. 59

Singing Contest

วันจันทร์-วันพุธ

22 – 31 ส.ค. 59

Parents Observation Day Nursery – Kg.3

วันจันทร์-วันอังคาร

12 – 13 ก.ย. 59

สัปดาห์วิชาการ

วันศุกร์

16 ก.ย. 59

วันศรีสารสาสน์

วันจันทร์-วันอังคาร

19 – 20 ก.ย. 59

Foreign teacher Final Exam 1 Kg.3

วันจันทร์-วันอังคาร

26 – 27 ก.ย. 59

Foreign teacher Final Exam 1

Gr.1 – Gr.10

วันพฤหัสบดี-วันศุกร์

22 – 23 ก.ย. 59

Thai teacher final Exam 1 Kg.3

วันจันทร์-วันอังคาร

3 – 4 ต.ค. 59

Thai teacher final Exam 1 Gr.1 – Gr.10

วันอังคาร-วันศุกร์

1 – 18 พ.ย. 59

กิจกรรมกีฬาสีประถม – มัธยม

วันพฤหัสบดี

19 พ.ย. 59

กิจกรรมกีฬาสีอนุบาล

วันจันทร์

14 พ.ย. 59

กิจกรรมวันลอยกระทง

วันพฤหัสบดี-วันเสาร์

24 – 26 พ.ย. 59

เข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี Gr.8

วันศุกร์

25 พ.ย. 59

กิจกรรมถวายราชสดุดี

วันศุกร์

2 ธ.ค. 59

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

วันศุกร์-วันอาทิตย์

2 – 4 ธ.ค. 59

เข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี Gr.6

วันจันทร์-วันอังคาร

9 – 10 ม.ค. 60

Foreign teacher Midterm 2 / 2559

Kg.3 – Gr.10

วันพุธ-วันพฤหัสบดี

11 – 12 ม.ค. 60

Thai teacher Midterm 2 / 2559

Kg.3

วันพุธ-วันศุกร์

11 – 13 ม.ค. 60

Thai teacher Midterm 2 / 2559

Gr.1 – Gr.10

วันศุกร์

13 ม.ค. 60

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

วันอังคาร

24 ม.ค. 59

Day Camp Gr.1

วันพุธ

25 ม.ค. 59

Day Camp Gr.2

วันพฤหัสบดี

26 ม.ค. 59

Day Camp Gr.3

วันศุกร์

27 ม.ค. 59

Day Camp Gr.4-5

วันพุธ-วันศุกร์

1 – 3 ก.พ. 60

Foreign teacher Final Exam 2

Kg.1 - Kg.3

วันอังคาร

14 ก.พ. 60

กิจกรรมปิดกอง

วันพฤหัสบดี

16 ก.พ. 60

กิจกรรมมุทิตาจิต Gr.9

วันพฤหัสบดี-วันศุกร์

16 – 17 ก.พ. 60

Thai teacher Final Exam term 2

Kg.1 – Kg.3

วันจันทร์

20 ก.พ.60

กิจกรรมปิดปีการศึกษา

วันพฤหัสบดี-วันศุกร์

23 – 24 ก.พ. 60

Foreign teacher Final Exam term 2

Gr.1 – Gr.10

วันเสาร์-วันอาทิตย์

25 – 26 ก.พ. 60

O – Net Gr.6  ,  Gr.9

วันจันทร์-วันศุกร์

27 ก.พ. – 3 มี.ค. 60

Thai teacher Final Exam term 2

Gr.1 – Gr.10  

วันจันทร์-วันพฤหัสบดี

6 – 9 มี.ค. 60

English Camp

วันจันทร์-วันศุกร์

6 – 10 มี.ค.60

Science Camp