ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2556 ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2557 ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2558 ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2559
ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2560 ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2561 ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2562 ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2563

วันสงกรานต์ 12/04/2016

Summer 29/04/2016

พิธีถวายปีการศึกษา 02/06/2016

พิธีไหว้ครู 09/06/2016

พิธีเปิดกองลูกเสือ 21/06/2016

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 26/06/2016

วันสุนทรภู่ 26/06/2016

วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 01/07/2016

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 15/07/2016

วันแม่ 11/08/2016