•  

    โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี

    โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี เลขที่ 52/35 หมู่ 1 ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

    Tel.038-718-011-13 Fax.038-718-010